Uudistettu koulutuskokonaisuus!


Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30op

Jaa tämä sivu


Koulutus koostuu 12 etäkoulutuspäivästä, videoista, vertaistyöskentelystä, arkeen vietävästä harjoittelusta ja kirjallisista tehtävistä.


Koulutus on mahdollista maksaa 1-12 erässä.


Koulutuksen hinta 1950€ (sis. alv) sisältää

- 12 kontaktiopetuspäivää

- laajan materiaalin

- Repo A. Valmennuksen poluilla kirja (pdf)

- Repo A. Nepsy-perheiden tukeminen työkirja (pdf)

 

Kouluttajat:

Anne Repo

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lyhytterapeutti ja työnohjaaja/ Nyt Ratkes


Tuuli Nikkarinen

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, perhe- ja psykoterapeutti


Krista Lomas

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tuleva Professional Organizer ja  esikoiskirjailija ( Ihana kamala NEPSY-arki  julkaistaan syksyllä 2024)


Maria Ruuskanen

Sosiaalialan & sotedigi-yrittäjä, työkokemusta Rikosseuraamusalalta/ Spes-palvelut Oy


Janne Korhonen

Poliisi, lähihoitaja, psyykkinen valmentaja, turvallisuusvalvoja ja itsepuolustus ohjaaja/ Turvanvuoksi Oy


Tero Jääskeläinen

MSc Solution Focused Therapy, perhe- ja paripsykoterapeutti, neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja, DDP terapeutti, NLP- Master practitioner.


Liisa Kesonen

Seksuaaliterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

 

 

Sisällöt:          

Orientaatio/ Anne Repo

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus

Johdatus ratkaisukeskeiseen toimintamalliin

Ratkaisukeskeisen toimintamallin taustateoriat

Positiivinen psykologia

Ratkaisukeskeisen asiakastyön menetelmiä


Yksilötehtävä: Pohdinta ensimmäisen osion teemoista


Vertaisryhmätehtävä ratkaisukeskeisen asiakastyöstä

 

Valmennusprosessi/ Anne Repo

Tavoitteen asettelu

Motivaatiopsykologiaa

Asenteet, arvot, uskomukset

Muksuopin ja Reteamingin keinoja valmennukseen


Vertaisryhmätehtävä valmennusprosessista


Neuropsykiatriset erityispiirteet /lääkärin luento/ Tuuli Nikkarinen

Toiminnanohjaus ja tiedonkäsittely/ Anne Repo

Aistisäätely

                          

Yksilötehtävä: Pohdinta aihealueen teemoista

 

Arjenhallinnan tukeminen / Krista Lomas

Aistiesteetön ympäristö

Kuvatuki


Vertaisryhmätehtävä valmennuksen keinoista


Tunnesäätelyn tukeminen / Maria Ruuskanen

Vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, impulsiivisuuden hallinta

 

Haastava käyttäytymiseen vastaaminen/ Janne Korhonen ja Anne Repo


Seksuaalisuus ja nepsy-piirteet/ Liisa Kesonen


Yksilötehtävä: Pohdinta aihealueen teemoista


Eri-ikäiset valmentautujat/ Tero Jääskeläinen ja Anne Repo


Vertaisryhmätehtävä: Työkirja perheen valmentamiseen


Traumat ja nepsypiirteet / Tero jääskeläinen


Vertaisryhmätehtävä valmentajaksi kehittymisestä ja lopputöistä

 

Valmentajana toimiminen ja lopputöiden purku

 

Itsenäinen työskentely:

                            Arkiharjoittelu ratkaisukeskeisen asiakastyön menetelmistä

                            Vertaisryhmätehtävät

                            Verkkomateriaaliin tutustuminen ja pohdinnat

                            Kirjallisuuteen tutustuminen

                            Lopputyö valmennusprosessi tai kehittämistehtävä   

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja koulutus on jatkokoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla työskenteleville. Koulutukseen voi osallistua ilman em. pohjakoulutusta omasta kiinnostuksesta lähtien. Ilman vaadittavaa pohjakoulutusta ei voi osallistua kilpailutuksiin tai toimia palvelun tarjoajana.Koulutus soveltuu myös harrastustoiminnassa oleville ohjaajille ja valmentajille.


Koulutus antaa valmiuksia työskennellä neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Tourette, autismin kirjo, kielellinen kehityshäiriö omaavien henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa käypähoitosuositusten mukaisesti.


Koulutuksen tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä neurokirjon erityispiirteistä ja lisätä käytännön keinoja kohdata, tukea, ohjata ja valmentaa erityispiirteitä omaavia henkilöitä ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä hyödyntäen.

Koulutuksen aikataulu:


Koulutuspäivä klo 9-15 sisältää lounastauon 30 min


2024

14.9.

28.9.

19.10.

9.11.

23.11.

14.12.

 

2025

11.1.

1.2.

15.2.

15.3.

5.4.

10.5

Opetuspäivät: 
Opetus muodostuu vuorovaikutuksellisista luennoista, verkkomateriaaliin tutustumisesta, käytännön harjoituksista,
ryhmätyöskentelystä ja asiantuntijavierailuista.


Koulutuksessa painottuu kokemuksellisuus. Menetelmien omakohtainen kokeminen on tärkeä osa omaa prosessia.


Opetuspäivien lisäksi harjoitellaan koulutuksen sisältöjen käyttöä omassa työssä mahdollisuuksien mukaan ja tutustutaan
aihealueen kirjallisuuteen. Lopputyönä toteutetaan lopputyö valmennusprosessista tai kehittämistehtävä, joka raportoidaan kirjallisesti.


Lue lisää kouluttajista:


Anne Repo/ Nyt Ratkes

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lyhytterapeutti ja työnohjaaja


Anne on työskennellyt reilut 30 v. erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Ensimmäiset 20 v. erityisopetuksessa. Annea kiinnostaa aivot ja erityisesti toiminnanohjaus ja tiedonkäsittely. Annen missiona on tukea nepsy-piirteisiä henkilöitä ja viedä eteenpäin ratkaisukeskeisyyttä. Anne on kirjoittanut kirjan Valmennuksen poluilla. Opas neuropsykiatrisen valmennuksen tueksi sekä työkirjan perheiden valmentamiseen..


Tero Jääskeläinen/ Toisintekijät Oy

MSc Solution Focused Therapy, perhe- ja paripsykoterapeutti, neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja, DDP terapeutti, NLP- Master practitioner.


Maria Ruuskanen/ Spes-palvelut Oy

Sosiaalialan & sotedigi-yrittäjä


Työkokemusta Rikosseuraamusalalta yli 20 vuotta. Maria on kehittänyt
Fiilisluotsi-sovelluksen, digitaalisen tunne- ja kuvapäiväkirjan. Maria kertoo, että tunteiden

tunnistaminen ja sanoittaminen on joskus vaikeaa ja että tunteet ohjaavat
tekemistämme. On tärkeää oppia tunnistamaan tunteita, jotta voidaan ennakoida ja
säädellä käyttäytymistä. 
Maria kohtaa työssään haastavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä,
joilla usealla on puutteita tunteiden tunnistamisessa ja tunnesäätelyssä.
Marian tavoitteena on kohdata ja kohdella ihmisiä myötätuntoisesti nähden heidän
vahvuutensa. Janne Korhonen/ Turvanvuoksi Oy

Poliisi, yrittäjä, lähihoitaja, psyykkinen valmentaja, turvallisuusvalvoja ja itsepuolustus ohjaaja


Janne on kouluttaja ja osakas yrityksessä Turvanvuoksi Oy. Janne kouluttaa eri alojen ammattilaisia kohtaamaan vaativia ja uhkaavia tilanteita. Janne on tehnyt mielenterveystyötä eri muodoissa. Janne tuo koulutukseen näkökulmia haastavasti käyttäytyvän henkilön (lapsi, nuori, aikuinen) kohtaamiseen. Koulutus on käytännönläheinen ja  tuo toimintaperiaatteita, joilla voi selviytyä fyysisesti haastavasta tilanteesta. Liisa Kesonen

Seksuaaliterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja


Krista Lomas

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tuleva Professional Organizer ja esikoiskirjailija.

Kristan perheen elämä muuttui vuonna 2014, kun keskimmäinen lapsi sai autismi diagnoosin. Syksyllä 2015 esikoisella diagnosoitiin ADHD. Työssään valmentajana Krista tapaan lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia haasteita. Valmennuskerrat ovat kovin yksilöllisiä: käydään asiakkaan kanssa asioilla kuten kaupassa, pankissa tai vaikka kirjastossa, siivotaan tai järjestetään, jutellaan ja täytetään tärkeitä papereita yhdessä.


Krista kertoo huomanneensa nepsy valmentajan työssän, kuinka useammalla asiakkaalla on haasteita toiminnan ohjauksessa ja siihen auttaisi kodin järjestäminen.Krista on huomannut, kuinka selkeys ja järjestys on auttanut mm. omia lapsia. Krista opiskelee parhaillaan Professional Organizeriksi. Viimeisen vuoden aikana Krista on toteuttanut yhden suurista unelmista ja kirjoittanut kirjan. Ihana kamala NEPSY-arki julkaistaan syksyllä 2024.