Anne Repo

Löytäessäni ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinenvalmentaja koulutuksen, olin jo jonkin aikaa kokenut turhautumista työssäni. Koulutuksen sisällöt saivat minut innostumaan. Niissä oli teemoja, jotka koin heti omikseni. Löysin niistä lisää ideoita suuntaan, johon olin itseäni halunnut kehittää jo hyvän aikaa. Minua viehätti ajatus katseen suuntaamisesta tulevaisuuteen, ihmisten kohtaaminen ei- tietämisen tilassa ja tietoisuuden lisääminen neuropsykiatristen oireyhtymien osalta.

Jo ennen koulutuksen alkamista ajattelin, että tämä on niin hyvä juttu, että tätä haluan viedä omalta osaltani eteenpäin. Miten, oli vielä arvoitus. Ajattelin, että tarvitsen lisää koulutusta, mutta askelmerkit eivät olleet vielä selkeät. Näin mielikuvissani itseni posket hehkuen kipsuttamassa korkokengissä jakamassa ajatuksia ratkaisusuuntautuneesta ajattelusta. En tuolloin ymmärtänyt luoneeni vahvan mielikuvan, joka ohjaisi valintojani tulevina vuosina. En tiennyt tehneeni tulevaisuuden muisteluharjoitusta. 

Valmentajakoulutus oli minulle antoisa ja hehkutinkin siitä koko vuoden ajan. Valmennustyötä pääsin tekemään heti sivutoimisesti ja työssäni. Melko pian minun oli tarpeen ottaa virkavapaata, voidakseni työskennellä valmentajana. Samaan aikaan avautui lisää kouluttautumismahdollisuuksia, joihin tartuin kummemmin miettimättä. Alitajunnassa oleva mielikuva ohjasi valintoja. 

Ei minulla ollut aikomusta yrittäjäksi ryhtyä, kun valmentajakoulutukseen ilmoittauduin. Valinnat vuosien varrella johtivat kuitenkin siihen, että halusin kokeilla yrittäjyyttä ja koulutusten myötä osaamiseni lisääntyi niin, että minulla oli pian useita palveluja myytävänä. Irtisanoutuminen vakituisesta työstä oli luonteva jatkumo. 

Siirtyminen yrittäjyyteen oli jännittävää. Se on kuitenkin lisännyt mahdollisuuksiani toteuttaa itseäni, hyödyntää ammattitaitoani ja mikä tärkeintä- tehdä työtä omien arvojeni mukaan. Lisäksi yrittäjyys on mahdollistanut minulle jatkuvan kouluttautumisen ja ammatillisen kehittymisen. Ratkaisukeskeisen ajattelun lisääntyessä oma hyvinvointi on vahvistunut. Vaikka ennenkin olen miettinyt haasteiden kohdalla, miten tämän voisi ratkaista, on tänä päivänä kaikki mahdollista niin kauan, kun mikään ei ole varmaa.

Olen työskennellyt erityisopetuksessa noin 20 vuotta. Minulla on erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja sosiaalitieteiden opintoja päivähoitajan koulutukseni lisäksi. Työssäni olen kohdannut eri-ikäisiä kehitysvammaisia sekä lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykiatrisia erityistarpeita sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.

 

Myönteinen suhtautuminen tuottaa myönteistä toimintaa. 

Ihmisessä itsessään on kaikki tarvittava tieto haasteiden voittamiseksi.

Kaikilla ihmisillä on voimavaroja ja taitoja.

Taiteen avulla voi voimaantua. Kuvien tekeminen on prosessi, joka avaa ajatuksia ja tuottaa oivalluksia. 

Eläimen läsnäolo ja koskettelu tuottaa mielihyvää, rauhoittaa ja rentouttaa.

Luonnossa oleminen hoitaa, rauhoittaa ja auttaa selkeyttämään ajatuksia. Ihminen on erilainen erilaisissa ympäristöissä.

 

Näillä ajatuksilla haluan tukea, ohjata ja kannustaa ihmisiä saavuttamaan oma parhaansa.

Minua kiinnostaa ihmisen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät. Haluan omalta osaltani tukea erilasissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä löytämään oma mielekäs elämä ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja NLP:n keinoja hyödyntäen.

Valmennuksessa minulle on tärkeintä auttaa valmentautujaa löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa. Käytän valmennuksessa ratkaisukeskeisiä harjoitteita, mielikuvaharjoittelua, toiminnallisia- ja kuvataideterapeuttisia työmenetelmiä. Apuvalmentajana toimii tassuterapeutit, Otso ja Hukka, jos valmennettava niin haluaa.

Valmennus tapahtuu valmentautujan omassa toimintaympäristössä, muussa yhteisesti sovitussa paikassa tai toimitilallani Imatralla, Tainionkoskentie 68.

Työnohjaajana haluan olla kannustava ja kunnioittaa ohjattavien kokemusmaailmaa. Minun tehtäväni työnohjaajana on auttaa löytämään ratkaisuja ja oivalluksia.

Koulutuksia olen toteuttanut ratkaisukeskeisyydestä ja neuropsykiatrisista erityistarpeista. Imatran kaupungille, Lappeenrannan Ohjaamolle, Etelä- Karjalan sosiaali-ja terveyspiirille, sekä Joensuun kaupungille ja Siun Sotelle olen kouluttanut ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisia valmentajia.

Koulutuksissa painotan vuorovaikutuksellisuutta ja omakohtaista harjoitusten kokemista. Koulutukset perustuvat dialogeihin ja harjoituksiin pareittain sekä ryhmissä. Pidän tärkeänä koulutuksessa esiteltyjen menetelmien soveltamista omaan työhön  ja arkeen. Välipäivinä tapahtuva harjoittelu onkin merkittävä osa koulutusta.

Jatkuva kouluttautuminen on mielestäni tärkeää itsensä kehittämistä. Siksi opiskelenkin täydennyskoulutuksena Itä-Suomen yliopistossa psykologiaa. Täydennän ammattitaitoani myös erilaisilla kursseilla. Lyhytterapeutin ja luontohoivaohjaajan opintoja olen aloittamassa keväällä 2019.

 

Harrastuksiani ovat lenkkeily ja metsässä samoilu suomenlapinkoirien Otson ja Hukan kanssa. Otso ja Hukka  toimivat myös apuvalmentajanani. Liikunta on tärkeä osa omaa jaksamistani. Lenkkeilyn ja kahvakuulatreenien avulla pidän huolta fyysisestä jaksamisestani. Luonto on minulle olennainen osa elämää ja rentoutumista. 

 

Ota yhteyttä!

p. 0503386201

anne.repo@nytratkes.com

 

 

 

 

  • Otso

  • Hukka