Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on käypähoito suosituksen mukainen ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä.

Se on suunnattu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityistarpeita, kuten ADHD, ADD, autismin kirjon häiriö, Tourette, kielellinen erityisvaikeus tai sensorisen integraation häiriö. Myös mielenterveys- tai päihdekuntoutujat hyötyvät valmennuksesta. Valmennukseen pääseminen ei edellytä diagnoosia.

Valmennus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole edellä mainittuja piirteitä. Haasteina voivat olla esimerkiksi arjen järjestämiseen liittyvät pulmat, pettymykset ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä tai elämän mielekkyyden puuttuminen.

Valmennuksen keinoin on mahdollista parantaa elämänlaatua, tutustua itseen ja löytää oma paras mahdollinen suoritustaso.Keskeisiä teemoja ovat

 • elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen
 • omien vahvuuksien löytäminen
 • voimavarojen hyödyntäminen
 • uusien käyttäytymismallien löytäminen
 • myönteisen minäkuvan rakentaminen

Valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, jota toteutetaan valmentautujan omissa toimintaympäristöissä, valmentajan toimitiloissa tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa.

Valmennuksen tausta-ajatuksena on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Kaikista ihmisistä ja ympäristöistä on mahdollista löytää voimavaroja. Ihminen tietää itse sopivat ratkaisut haasteisiinsa. Valmentajan tehtävänä on auttaa ratkaisujen löytämisessä.

Valmentautujat ovat kertoneet valmennuksen auttaneen

 • oman tilanteen jäsentämiseen
 • tulevaisuuden suunnitelmien löytymiseen
 • toimivien keinojen löytymiseen erilaisissa tilanteissa (mm. tunnetilojen hallinta, motivoituminen, arjen askareet)
 • arjenhallinan paranemiseen
 • itsetuntemuksen kasvamiseen
 • itsetunnon kohentumiseen

 

Ota yhteyttä: Anne Repo p.0503386201 anne.repo@nytratkes.com

Tavataan kahvikupposen äärellä ja mietitään, miten voisin auttaa sinua. Tutustumiskäynti on maksuton.

Jaa tämä sivu