Neuropsykiatrinen valmennuskoulutus Lahdessa viikonloppuisin yhteistyössä Elämän Huoltamon kanssa

Neuropsykiatrinen valmennus -koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille jatkokoulutukseksi. Koulutus antaa valmiuksia ja käytännön keinoja työskennellä neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Tourette, autismin kirjon häiriö,kielellinen erityisvaikeus, sensorisen integraation häiriö) omaavien henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa käypähoitosuositusten mukaisesti.


Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopistettä, sisältäen 14 lähiopetuspäivää pe-la sekä verkko-opintoja. Lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Koulutuksen viitekehys on ratkaisukeskeisyys.

Taitopainotteinen koulutus sisältää kokonaisuudet luovien (musiikki, kuvataide, valokuvaus) ja toiminnallisten menetelmien hyödyntämisestä valmennuksen keinoina, sekä Muksuoppiohjaus- menetelmän.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa oireyhtymistä ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.

Lähiopetus muodostuu vuorovaikutuksellisista luennoista, käytännön harjoituksista, ryhmätyöskentelystä ja asiantuntijavierailuista. Koulutuksessa painottuu toiminnallisuus. Harjoitusten omakohtainen kokeminen on tärkeä osa omaa prosessia. Lähiopetuspäivien lisäksi harjoitellaan koulutuksen sisältöjen käyttöä omassa työssä ja tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen. Lopputyönä toteutetaan valmennusprosessi, joka raportoidaan kirjallisesti.

Koulutuksen sisällöt:

Mitä on valmennus?

Ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet ja taustateoriat

NLP:n keinoja vuorovaikutuksessa

Neuropsykiatriset oireyhtymät ja kuntoutus

Kiintymyssuhde ja nepsy-oireyhtymät

Kognitiivisen psykologian näkökulma tiedon käsittelyyn

Toiminnanohjaus ja toiminnanohjauksen häiriöt neuropsykologian näkökulmasta

Valmennusprosessi ja valmennuksen keinot

Eri-ikäisten valmentaminen(lapsi, nuori, aikuinen)

Ryhmien valmentaminen

Muksuoppi

Perheen valmentaminen

Luovat ja toiminnalliset menetelmät valmennuksessa

Valmentajana toimiminen

Kirjallisuus, harjoittelupäiväkirja ja lopputyö


Koulutus toteutetaan yhteistyössä Elämän Huoltamon kanssa. Kouluttajina toimivat vastuukouluttajan lisäksi perheterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja Tero Jääskeläinen sekä musiikkiterapeutti  ja neuropsykiatrinen valmentaja Hanna-Kaisa Laakkonen. Koulutuksessa vierailee asiantuntijoita mm. lääkäri,  ja nepsy- perheen vanhempi.

Vastuukouluttaja:


Anne Repo on työskennellyt erityisopetuksessa n. 20 vuotta eriasteisesti kehitysvammaisten lasten ja nuorten, autistien ja erilaisia muita neuropsykiatrisista erityistarpeita omaavien lasten ja nuorten parissa sekä joustavassa perusopetuksessa. Viime vuosina hän on toiminut ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana ja kouluttajana, Muksuoppiohjaajana sekä STOryn työnohjaajana.

Koulutuksia hän on antanut neuropsykiatrisista erityistarpeista, ratkaisukeskeisyydestä ja kouluttanut valmentajia mm. Imatran kaupungille, Lappeenrannan Ohjaamolle ja Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille ja Siunsotelle sekä Joensuun kaupungille.

Koulutuksista saatu palaute on ollut myönteistä.

Koulutuksen hinta 1850€ sisältää alv 24%, lähiopetuksen, materiaalit, kirjan Repo A. Valmennuksen poluilla, kahvitarjoilun lähipäivissä sekä opiskelijoiden ohjauksen välipäivinä. Koulutus on mahdollista maksaa erissä.

Koulutuspaikka Hämeenkatu 9, Lahti

Suunnitellut lähiopetuspäivät:

12.13.2.2021

19.-20.3.2021

7.-8.5.2021

18.-19.6.2021

20.-21.8-2021

8.-9-10.2021

3.-4.12.2021

Kysy lisää anne.repo@nytratkes.com 

Tästä linkistä Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen 15.1.2021.Tämän jälkeen tehdyistä perutuksista peritään 50% koulutusmaksusta.Koulutuksen alettua peritään koko koulutusmaksu.