TULOSSA!

TÄYDENNYSKOULUTUS VALMENNUS- JA OHJAUSTYÖTÄ TEKEVILLE VERKKOKURSSINA

Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja valmennuksen ja ohjauksen tueksi ja innostaa käyttämään erilaisia menetelmiä osana omaa työtä. Koulutus toimii myös työnohjauksellisena prosessina, jossa on mahdollista työstää omaan työhön liittyviä asioita ja omaa kehittymistä.
Koulutus on tarkoitettu neuropsykiatrinen valmentaja- koulutuksen käyneille valmentajille, mutta soveltuu myös muille valmennus – ja ohjaustyötä tekeville. 


Koulutus toteutetaan verkkoluentoina ja itsenä työskentelynä. 
Koulutuksen sisällöt:

I Osio

Orientaatio:

1.     Kurssin sisällöt, toteutus ja tehtävät

2.     Kertausta ratkaisukeskeisestä toimintamallista

3.     Positiivisen psykologian näkökulmia

 II Osio

4.     Motivaatiopsykologiaa

5.     Vapaus valmennustilanteessa

 III Osio

6.     Luonto valmennus- ja ohjaustyössä 

 IV Osio

7.     Orientaatio NLP:hen 

8.     Uskomukset 

9.     Mielenleikki 

V Osio

10. Alitajunta 

11. Kieli 

12. Narratiivisuus 

 VI Osio

13. Luovat ja toiminnalliset menetelmät valmennus- ja ohjaustyössä

 VII Osio 

14. Tiedon käsittely neuropsykologisesta näkökulmasta

 VIII Osio  

15. Toiminnanohjaus ja sen häiriöt

 IX Osio

16. Mitä opin? Mitä otan mukaan ja vien käytäntöön? Miten sen teen? Mitä hyötyä siitä on? Mikä on muutos, jonka haluan toteuttaa? Jos muutos olisi mahdollista niin miten?

 

Nyt Ratkes neuropsykiatrinen valmennuskoulutuksen käyneillä on mahdollisuus päivittää 20 op- koulutus 30 op koulutukseksi.


Kouluttajina toimivat:

Anne Repo
kouluttaja, työnohjaaja StoRy, neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Master Coach, ReTeaming-valmentaja, Muksuoppiohjaaja

Marja Vatjus
kouluttaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Master, NLP Master Coach

Lisätiedot: anne.repo@nytratkes.com
p. 0503386201

 • NLP

  NLP- mielikuvaohjaus- on mahdollisuus muokata uskomuksia ja ajatuksia, jotka ovat esteenä menestymiselle ja mielekkäälle elämälle.

 • Positiivinen psykologia

  Meillä kaikilla on hyveitä. Voimme vahvistaa niitä kiinnittämällä niihin tietoisesti huomiota. Positiivinen psykologia suuntaa katsetta elämän myönteisiin asioihin ja ihmisten vahvuuksiin.

 • Tiedonkäsittely, havaitseminen, muistaminen ja aistitoiminnot

  Tiedonkäsittely sisältää mm. havaitsemisen ja muistamisen. Tapamme aistia ympäristö vaikuttaa havaitsemiseemme. Kognitiivinen neuropsykologia avaa monimutkaista tiedonkäsittelyjärjestelmäämme.

 • Luontoympäristön hyödyt valmennus ja ohjaustyössä

  Luontokokemuksilla on todettu olevan jopa lääkitystä vastaava vaikutus tarkkaavuuden säätelyssä. Sen terveysvaikutuksista on tehty tutkimuksia, jotka osoittavat luontoympäristön vaikuttavan terveyttä edistävällä tavalla.Luonto moninaisuudessaan toimii myös metaforien ja symbolien kautta.


 • Kuvataide ja valokuvaus valmennuksessa valmennuksen ja ohjauksen keinoina

  Kuvataiteen ja valokuvauksen avulla on mahdollista löytää ratkaisuja ja sanoja asioille, joita on muutoin vaikea sanoittaa. Ne auttavat myös tekemään näkyviksi asioita, jotka saattavat olla piilossa tietoisesta ajattelustamme.

 • Narratiivisuus

  Narratiivisesti työskentelevä valmentaja kiinnittää huomiota valmentautujan kertomaan ja sieltä löytyvään tarinaan: ongelmatarinaan ja vaihtoehtoiseen tarinaan. Tarinoiden avulla on mahdollista ottaa uusia näkökulmia käsiteltäviin asioihin.