KOULUTUKSEN AJANKOHTA TARKENTUU KESÄLLÄ 2018

TÄYDENNYSKOULUTUS VALMENNUS- JA OHJAUSTYÖTÄ TEKEVILLE 

Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja valmennuksen ja ohjauksen tueksi ja innostaa käyttämään erilaisia menetelmiä osana omaa työtä. Koulutus toimii myös työnohjauksellisena prosessina, jossa on mahdollista työstää omaan työhön liittyviä asioita ja omaa kehittymistä.
Koulutus on tarkoitettu neuropsykiatrinen valmentaja- koulutuksen käyneille valmentajille, mutta soveltuu myös muille valmennus – ja ohjaustyötä tekeville. Koulutus ei edellytä aiempaa harrastuneisuutta musiikissa tai kuvataiteissa.
Koulutus toteutetaan vuorovaikutuksellisina luentoina, pari- ja ryhmätyöskentelynä. Välipäivinä työstetään omaa kehitystä tukevaa harjoittelupäiväkirjaa. Lähiopetuspäiviä on 10 noin kuukauden välein.
Koulutuksen sisällöt:
• Positiivinen psykologia
• Dialogisuus
• Narratiivisuus
• Luovat menetelmät: musiikki, kuvaamataito, valokuvaus
• Luonto ja eläin osana valmennusta
• ReTeaming -menetelmän hyödyntäminen valmennuksessa
• NLP:n keinoja valmennukseen

Koulutuksen hinta 1100€ (sis. alv 24%) sisältää luennot, materiaalit ja ohjauksen lähiopetuspäivien välissä. Koulutuksen voi maksaa erissä.

Nyt Ratkes neuropsykiatrinen valmennuskoulutuksen käyneillä on mahdollisuus päivittää 20 op- koulutus 30 op koulutukseksi.

Kouluttajina toimivat:

Anne Repo
kouluttaja, työnohjaaja StoRy, neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Master Coach, ReTeaming-valmentaja, Muksuoppiohjaaja

Hanna- Kaisa Laakkonen
musiikkipedagogi, musiikkiterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Tero Jääskeläinen
ratkaisukeskeinen perhepsykoterapeutti YET, pariterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Master Practioner

Ulla- Mari Kokko
ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapeutti ET, eläinten kouluttaja

Lisätiedot: anne.repo@nytratkes.com
p. 0503386201

 • Dialogisuus

  Dialoginen asiakastyö on ihmisarvoon perustuva tapa valmentaa. Asiakas nähdään osallistuvana ja aktiivisena vaikuttajana. Asiakas ja valmentaja työskentelevät kumppaneina, jotka yhdessä etsivät vastauksia

 • Positiivinen psykologia

  Meillä kaikilla on hyveitä. Voimme vahvistaa niitä kiinnittämällä niihin tietoisesti huomiota. Positiivinen psykologia suuntaa katsetta elämän myönteisiin asioihin ja ihmisten vahvuuksiin.

 • ReTeaming

  ReTeaming - menetelmä on ratkaisusuuntautunut askel askeleelta etenevä prosessi, jonka ovat kehittäneet Ben Furman ja Tapani Ahola. Menetelmän avulla on mahdollista löytää tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi.

 • Luonto ja eläin valmennuksessa

  Luontokokemuksilla on todettu olevan jopa lääkitystä vastaava vaikutus tarkkaavuuden säätelyssä. Sen terveysvaikutuksista on tehty tutkimuksia, jotka osoittavat luontoympäristön vaikuttavan terveyttä edistävällä tavalla.Luonto moninaisuudessaan toimii myös metaforien kautta.

  Eläimillä on ihmisiin aktivoiva, motivoiva, rauhoittava ja mielihyvää tuottava vaikutus. Jo pelkästään eläimen läsnäolo rauhoittaa, mutta eläin voi toimia valmennuksessa myös avustajana auttaen löytämään uusia ajatuksia.

 • Musiikki ja kuvataide valmennuksessa valmennuksen ja ohjauksen keinoina

  Musiikin ja kuvataiteen avulla on mahdollista löytää ratkaisuja ja sanoja asioille, joita on muutoin vaikea sanoittaa. Musiikki ja kuvataide auttavat myös tekemään näkyviksi asioita, jotka saattavat olla piilossa tietoisesta ajattelustamme.

 • Narratiivisuus

  Narratiivisesti työskentelevä valmentaja kiinnittää huomiota valmentautujan kertomaan ja sieltä löytyvään tarinaan: ongelmatarinaan ja vaihtoehtoiseen tarinaan. Tarinoiden avulla on mahdollista ottaa uusia näkökulmia käsiteltäviin asioihin.