OHJELMAA TYHY- JA KEHITTÄMISPÄIVIIN 

 

VOIMAVARA-kurssi

Meissä kaikissa on voimavaroja, joita emme aina tiedosta. Voimavara- kurssilla nämä ehkä salatut voimavaramme tuodaan näkyviksi harjoituksilla, joita tehdään yksin ja yhdessä. Kurssilla hyödynnetään kuvataideterapeuttisia harjoituksia voimavarojen löytämiseksi.

 

TULEVAISUUS- kurssi

Kurssilla työstetään oman elämän tulevaisuutta siltä tai niiltä elämän osa-alueilta, joille haluaa muutosta tai joilla on toiveita. Tulevaisuutta voi tarkastella työelämän, parisuhteen, hyvinvoinnin näkökulmasta..mistä vain haaveilemme. Tulevaisuutta työstetään maalauspohjalle maalaten ja valmiita kuvia ja tekstejä hyödyntäen.

Työskentely valmistaa meitä henkisesti muutokseen. Se tekee meidät myös avoimemmiksi erilaisten ratkaisujen löytämiselle. Tapamme tarkastella todellisuutta muuttuu. Havaintomme alkavat keskittyä unelmiemme toteuttamisen kannalta oleellisiin asioihin. Havaitsemme ja keksimme yllättäviäkin asioita. Tiedostamalla sen, mitä haluamme suhtaudumme luottavaisesti myös sen toteutumiseen. Teemme valintoja ja ratkaisuja, jotka johdattavat meitä kohti unelmiamme. Työskentelyssä niin tietoinen mieli kuin alitajuntakin työskentelevät unelman toteuttamiseksi.

Tulevaisuus- kurssi sisältää luennon ja ohjauksen työskentelyyn sekä materiaalit.

 

VAIHDETAAN NÄKÖKULMAA- kurssi

Muinaisen Kreikan filosofi Epiktetos sanoi, ettei meitä järkytä niinkään tapahtumat, kuin oma suhtautumisemme niihin. Näkökulmaa vaihtamalla, voimme muuttaa omaa asennoitumistamme kielteisiksi kokemiimme asioihin. Ne voivat ola luonteenpiirteitämme, ominaisuuksiamme, menneisyyden tapahtumia tai tämän hetkisiä huolen, stressin tai ahdistuksen aiheuttajia. Menetelminä käytetään erilaisia harjoituksia yksin ja yhdessä, sekä kuvallisia menetelmiä. Näkökulmaa vaihtamalla on mahdollista saavuttaa mielentyyneyttä ja hyvinvointia.

 

RATKES-luento

Ratkaisukeskeisen toimintatavan luento sisältää johdatuksen ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja sen voimauttavaan vaikutukseen. Ratkaisukeskeinen ajattelu luotaa ihmisen ottamaan vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja asenteestaan. Siihen on helppo resepti: Kannattaa ajatella, mitä kannattaa ajatella. Vuorovaikutuksellisen luennon lisäksi teemme harjoitteita omien voimavarojen ja vahvuuksien löytämiseksi.

 

HYVÄ ELO JA OLO- luento

Kielemme vaikuttaa mieleemme ja mielemme vaikuttaa kehoomme. Miten voisimme vaikuttaa vointiimme kielemme ja mielemme kautta? Luennolla pohditaan käytännönläheisesti tilanteita, joissa voimme alkaa toimia toisin saavuttaaksemme parempaa eloa ja oloa.

 

TUPLATÄHTI

Ben Furmanin ja Tapani Aholan kehittämän Tuplatähti- menetelmän avulla tarkastellaan työpaikan hyvää henkeä ja kuinka se on mahdollista saavuttaa.

 

RE- TEAMING

Re- teaming on työyhteisöjen kehittämiseen tähtäävä malli, jolla voidaan vaikuttaa vuorovaikutukseen ja työyhteisön kehittymiseen yhteisönä. Re- teamingin askeleet johdattavat kohti parempaa yhteistyötä. 

 

KYSY TYÖYHTEISÖLLESI RÄÄTÄLÖITY KOKONAISUUS! 

Toteutan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa myös koko päivän kokonaisuuksia, joihin on mahdollista valita liikuntaan, ravintoon tai luontoon liittyviä toimintoja.

P.0503386201

anne.repo@nytratkes.com